בתהליך..המתן בבקשה.

פאר שמאות מקרקעין / שירותים

בדיקות לפני מכירת נכס - צמוד קרקע כ- 3,200 ש"ח

סקירת המצב התכנוני - האם קיימות זכויות בניה בלתי מנוצלות בנכס ואומדן שווי הזכויות בנכס.

גלעד פאר שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין