בתהליך..המתן בבקשה.

רינה שלף - מסע קולי / שירותים

הזמנת סדנת "מסע קולי" במוסדות

הקול הוא מרכיב מרכזי בעבודתם של אנשי חינוך, טיפול ואימון. כמו כן, הגמשת קולם של שחקנים ומספרי סיפורים, והיכולת של זמרים לפרוץ את החוקים של "שירה יפה" או "שירה נכונה" עשויות להשביח את האמנות שלהם.

נשמח לכל הזדמנות להשתלב בתכנית לימודים ו/או השתלמויות של מכללות להכשרת מטפלים ולהכשרת מורים ומאמנים.

תגובות

רינה שלף - סיפורים-קול-תנועה

מטפלת בקול ותנועה; מספרת סי...

עסקים מומלצים בתחום