בתהליך..המתן בבקשה.

אסתי גרוסמן מנטורית קריירה ועמידה מול קהל / סרטונים

עצות למצטלם המקוון

פתיחה לסדרת הסרטונים עם עצות למצטלם המקוון, עם העצה הראשונה של שלב התכנון: כתיבת תוכן

תגובות

אסתי גרוסמן

מנטור להעצמה והתפתחות אישית...