בתהליך..המתן בבקשה.

הרצאה סודות ותובנות-שי קאופמן / סרטונים

טעימה מההרצאה-תובנות מתוך הסודות ששינו את חיי

טעימה מתוך הרצאה: תובנות מתוך הסודות ששינו את חיי

תגובות

שי קאופמן

מרצה-סודות ותובנות